Stroom Score

Hoe schoon is jouw stroom?

Sinds 1 juli 2004 mag je vrij kiezen bij wie je stroom koopt. Denk je bij die keuze alleen aan de portemonnee of ook aan het klimaat?

De 12 provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu onderzochten de milieueffecten van verschillende aanbieders van grijze stroom. Er blijken behoorlijke verschillen te zitten in de CO2 uitstoot. Stroomleveranciers NRE en RWE veroorzaken 630 gram CO2 per kilowattuur stroom. Westland presteert met 480 gram CO2 per kilowattuur ruim 20% beter.

Verschillen in CO2-uitstoot stroomleveranciers (nov. 2004)
[table caption=”” width=”500″ colwidth=”100|100″ colalign=”left|left|center|left|right”]
Bedrijf,CO2-uitstoot (gram per kilowattuur)
Delta,geeft geen informatie
Intergas,geeft geen informatie
ONS,energie geeft geen informatie
NRE,630
RWE,630
Cogas,600
Nuon,590
Eneco,570
Essent,510
EnerService Maastricht,480
Westland,480
[/table]
Het aandeel kernenergie in de stroomabonnementen wisselt. NRE en RWE leveren geen kernstroom, terwijl EnerService Maastricht ongeveer 10 procent kernstroom levert.

De echt klimaatbewuste consument kiest natuurlijk voor een groen stroomabonnement, want daarbij wordt helemaal geen CO2 geproduceerd en geen kernenergie gebruikt. Bij een gemiddeld verbruik (3.400 kilowattuur) bespaart een gezin dat overstapt op groene stroom zo’n 2.000 kilo CO2 per jaar. Dat is een serieuze bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Informeer bij jouw energieleverancier naar de mogelijkheden.

Consumenten die rekening willen houden met de milieueffecten van hun stroomabonnement kunnen terecht op www.energiebond.nl. Op deze vergelijkingsite van de Consumentenbond kun je niet alleen energieprijzen vergelijken maar ook de milieuscore van je stroom. Hoeveel CO2 wordt er uitgestoten en waar komt de stroom vandaan? Is dat uit kerncentrales die toekomstige generaties radioactief afval nalaten? Uit kolencentrales die heel veel CO2 uitstoten en zo de opwarming van de aarde versterken? Uit een stuk schonere gascentrales of uit duurzame bronnen als zon en wind?

De gegevens waarop deze rating is gebaseerd, zijn te vinden in het onderzoek dat het onderzoeksbureau CE in opdracht van Natuur en Milieu en de milieufederaties heeft uitgevoerd.

Ga naar de site Energiebond.nl van de Consumentenbond en kijk hoe vuil je stroom nu is en hoe schoon die kan worden!